Zuglói Piac és Közösségi-tér Kft.
1141 Budapest, Bosnyák utca 46.
K-Cs: 8.00-13.00, P-Sz: 6.00-14.00

Zuglói Piacüzemeltetési és Közösségi tér Kft.
1141 Budapest Bosnyák utca 46.

GDPR (General Data Protection Regulation) Adatvédelmi Szabályzat

 

A Zuglói Piacüzemeltetési és Közösségi tér Kft. (adószám: 23270730-2-42) társaságnál nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok védelmére. Ebben a dokumentumban információk találhatok arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk, elsősorban a bérlőinkről, helyhasználóinkról. Az adatokat a 55/2009. III.13.) Kormányrendelet, mint jogalap betartásával  bérlői hozzájárulás alapján kezeljük.,

 

Milyen személyes adatokat kezelünk?

azonosító adatok, amelyek alatt elsősorban az árusítás törvényes követelményeinek megléte. Őstermelői igazolvány, Egyéni Vállalkozási  Engedély, azon belül teljes név, születési hely, dátum,-állandó lakhely címe,  állampolgárság. Munkavállalók azonosító adatait.

elérhetőségi adatok, amelyek alatt olyan személyes adatok értendők, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy kapcsolatba lépjünk  elsősorban , telefonszám,  e-mail cím, lakcím.

 

Miért kezeljük a személyes adatokat:

Törvényi kötelezettségek alapján történő adatkezelés.

A 55/2009. III.13.) Kormányrendeletben meghatározott kötelezettségeknek megfelelően. Amennyiben az Ön személyes adatait kifejezetten ezen oknál fogva kezeljük, abban az eseteben nem kell az adatkezeléshez az Ön hozzájárulását kérnünk. Ezen jogalapon kezeljük az Ön azonosító és elérhetőségi-, valamint a megrendeléseivel kapcsolatos adatait, mégpedig elsősorban az alábbi törvények betartása okán:

„ 55/2009.(III.13.) Kormány Rendelet a vásárokról és piacokról 7. §

3) Az üzemeltető köteles a vásáron, piacon kereskedelmi tevékenységet végzőkről, bérlőkről naprakész, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek megfelelő nyilvántartást vezetni, és azt a piac területén ellenőrzést végző hatóság felhívására, a hatóság számára bemutatni, illetve hozzáférhetővé tenni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

  1. a) a piactérképet a sorszámmal ellátott kereskedelmi egységek, helyszínek, illetve azok rendeltetésének (üzlet, egyéb értékesítő hely, tárolóhely stb.) pontos megjelölésével,
  2. b) a sorszám szerint a kereskedelmi tevékenységet végzők, bérlők nevét, címét, illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik, cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételi számát, őstermelői igazolványának számát, kistermelői regisztrációs számát.”

Ezen célból a személyes adatokat 10 évig használjuk.

Hozzájárulás alapján történő adatkezelés:

Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele vagy munkavállalás  során hozzájárulását adja, a „ vásáron, piacon kereskedelmi tevékenységet végzőkről, vagy munkavállalókról  naprakész, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek megfelelő nyilvántartást vezetünk, melyet a piac területén ellenőrzést végző hatóság felhívására, a hatóság számára bemutatni, illetve hozzáférhetővé tenni törvényi kötelezettségünk.

Ki kezeli az Ön adatait és kinek továbbítjuk.

A leírt esetekben adatkezelőként mi kezeljük az Ön személyes adatait. Ez azt jelenti, hogy mi határozzuk meg a fentiekben kijelölt célokat, amelyek érdekében az Ön személyes adatait gyűjtjük, meghatározzuk az azok kezeléséhez szükséges eszközöket, és felelősséget vállalunk a vállalt feladat megfelelő teljesítéséért.

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani Az adatszolgáltatás elmaradása ellehetetleníti a tevékenység folytatását.

További információk a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.